Urologisk, Gynækolgisk og Obstetrisk FysioterapiUNDERSØGELSE OG BEHANDLING

Alle patienter informeres om bækkenbundens anatomi og funktion inden undersøgelsen. Patienter skal give sit samtykke til undersøgelse.

Patienter undersøges vaginal og/eller analt, hvis dette vurderes relevant for udredning og planlægning af videre forløb.

Formålet er, at vurdere muskelstyrke og udholdenhed samt koordination samt eventuelle skader på muskulaturen. Ydermere vurderes muskulaturens spændingsgrad og evnen til at afspænde bækkenbunden.

Dette, for at planlægge tilpasset træningsprogram og behandling samt vurdere effekten.