Inkontinens Stressinktontinens/Urgeinkontinens

Ved inkontinensproblematikker udredes for, om der er tale om stressinkontinens (svag bækkenbundsmuskulatur), urgency inkontinens (overaktiv blære) eller blandingsinkontinens. 

Stressinkontinens er ufrivillig afgang af urin i forbindelse med host, nys, løft og anden fysisk aktivitet, som øger trykket inde i maven og dermed på blæren. Bækkenbund og lukkemuskel giver efter og man lækker derved små mængder af urin. De hyppigste årsager til stressinkontinens er fødsler, østrogenmangel (opstår typisk i overgangsalderen) og ved nedsynkning/prolaps.

Urgency inkontinens (overaktiv blære) er en pludselig, stærk og uimodståelig trang til vandladning. Dette fører ofte til store ufrivillige lækager af urin (våd overaktiv blære). Tilstanden skyldes at man ikke kan undertrykke vandladningsrefleksen. Man kan også have urgency inkontinens uden urin lækage (tør overaktiv blære). Her oplever man samme stærke vandladningstrang men uden urin lækage til følge. Årsagen til urgency inkontinens er ofte uklar. I de fleste tilfælde kan der ikke påvises anden sydom. I nogle tilfælde kan det opstå i forbindelse med akut betændelse i blæren, skade på nervesystemet eller være et symptom på sygdom i nervesystemet.

Behandlingen består af:

- Vejledning i bækkenbundstræning

- Hensigtsmæssige vandladningsvaner (blæretræning)

- Nedsættelse af belastningen på bækkenbunden

Foruden fysioterapi kan østrogentilskud, hjælpemidler, medicinsk behandling og kirurgi være en del af behandlingen.