Inkontinens Stressinktontinens/Urgeinkontinens

Inkontinens er en skjult folkesygdom, og desværre søger mange ikke hjælp, da inkontinens stadig er et tabu. Det er trist, for der er hjælp at hente! 70% får bedre livskvalitet, når de har været igennem udredning og behandling!
Tilstanden kan have en stor påvirkning på
livskvaliteten og føre til isolation og tilbagetrækning fra sociale relationer og arrangementer.
Op mod 500000 mennesker i Danmark lider af inkontinens!! Du er ikke alene!!

Mit bedste råd er at opsøge hjælp hos en GynObs Fysioterapeut. Her vil du via en uddybende samtale og grundig undersøgelse af bækkenbunden, få vejledning og hjælp til håndtering af din problematik. Der er tid og rum til dine spørgsmål og bekymringer, og du vil få et individualiseret forløb, der passer til lige netop dig.

Ved urininkontinensproblematikker udredes for, om der er tale om stressinkontinens (svag bækkenbundsmuskulatur), urgency inkontinens (overaktiv blære) eller blandingsinkontinens.

Stressinkontinens er ufrivillig afgang af urin i forbindelse med host, nys, løft og anden fysisk aktivitet, som øger trykket inde i maven og dermed på blæren. Bækkenbund og lukkemuskel giver efter og man lækker derved små mængder af urin. De hyppigste årsager til stressinkontinens er fødsler, østrogenmangel (opstår typisk i overgangsalderen), nedsynkning/prolaps, forstoppelsen samt overvægt.

Urgency inkontinens er en pludselig, stærk og uimodståelig trang til vandladning. Dette fører ofte til store ufrivillige lækager af urin. Tilstanden skyldes at man ikke kan undertrykke vandladningsrefleksen. Man kan også have urgency inkontinens uden urin lækage. Årsagen til urgency inkontinens er ofte uklar.

Behandlingen består af:
- Vejledning i bækkenbundstræning! Man kan komme rigtig langt med de rette bækkenbundsøvelser! Grundig undersøgelse og vejledning ift knibeteknik og dosering af træning er grundlæggende ifm behandling af inkontinens.
- Hensigtsmæssige vandladningsvaner
- Regulering af væskeindtag
- Nedsættelse af belastningen på bækkenbunden
- Undgå forstoppelse
- Hjælpemidler (støttepessar)
Derudover kan lokalt østrogentilskud, medicinsk behandling og kirurgi være en del af behandlingen.